Identificarea teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locală prin abordarea DLRC

Identificarea teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locală prin abordarea DLRC Prezentarea generală a teritoriului SDL

Teritoriul Strategiei de Dezvoltare Locala in conformitate cu cerintele DLRC este reprezentat de Municipiul Targoviste (alcatuit din Zone Urbane Marginalizate si zona functional aferenta acestora). Acesta se incadreaza in prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, art. 33 alin 6, avand la 1 ianuarie 2017 o populatie alcatuita din 92.850 persoane si vizeaza o zona urbana coerenta din punct de vedere economic, social și fizic. Delimitarea teritoriului SDL

Teritoriul SDL, reprezentat de Municipiul Targoviste, cuprinde 5 Zone Urbane Marginalizate si zona functionala aferenta acestora.

  • „ ZUM 1 - denumita Zona Urbana Marginalizata Prepeleac – reprezentata de perimetrul urmatoarelor strazi: Strada Luceafarului, Strada Fluierasi, Strada Oltului, Strada Fructelor, Strada Ion Neculce, strada Petru Cercel;
  • „ ZUM 2 - denumita Zona Urbana Marginalizata I. E. Florescu – reprezentata de perimetrul strazii I. E. Florescu;
  • „ ZUM 3 - denumita Zona Urbana Marginalizata Micro 11 – reprezentata de perimetrul urmatoarelor strazi: strada George Cair, strada Ion Cioranescu, strada Radu de la Afumati, strada Vlad Tepes, strada Vasile Blendea;
  • „ ZUM 4 - denumita Zona Urbana Marginalizata Micro 9 – reprezentata de perimetrul urmatoarelor strazi: Str. Avram Iancu, strada Alee Grivita;
  • „ ZUM 5 - denumita Zona Urbana Marginalizata Laminorului – reprezentata de perimetrul strazii Laminorului;
Strazile Laminorului (din cadrul ZUM 5) si Petru Cercel (din cadrul ZUM 1), fac parte din Zona industriala a Municipiului Targoviste.

Grupului de Actiune Locala Targovistea Egalitatii de Sanse