POR

MASURA 3 POR - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE LOCUINTE SOCIALE
MASURA 10 POR - CRESTEREA CAPACITATII CENTRELOR SOCIALE SI DEZVOLTAREA SERVICIILOR OFERITE LA NIVELUL ACESTORA
Perioada de depunere a fiselor de proiect pentru Masura 3 POR si Masura 10 POR este: 25.10.2021, ora 8:00 - 08.11.2021, ora 16:00

Apelul nr 5 fise de proiect masura 3 masura 10 - postat si avizat in 22.10.2021
Anexa 5.1 - RAPORT INTERMEDIAR fs
Raport final M3-M10 - publicat 23.11.2021
Corrigendum nr. 1 Ghidul Solicitantului POR GAL Targoviste - postat si avizat in 22.10.2021
GS GAL TGV POR - postat si avizat in 22.10.2021
Anexa 1 - Fisa de proiect
Anexa 2 - Grila de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii
Anexa 3 - Grila de evaluare tehnica si financiara
Anexa 4 - Declaratie de angajament
Anexa 5 - Declaratie dubla finantare
Anexa 5.1 - RAPORT INTERMEDIAR-1
Anexa 5.1 - RAPORT INTERMEDIAR-2
Anexa 5.1 - RAPORT INTERMEDIAR-3
Anexa 6 - Declaratie de eligibilitate
Anexa 7 - Acordul de parteneriat
Anexa 8 - Consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal

19.10.2021 - Consultare Publica - Ghidul solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de fise de proiect lansata de GAL "Targovistea Egalitatii de Sanse" in cadrul SDL, etapa a III – a mecanismului DLRC
19.10.2021 - Corrigendum nr.1 al Ghidului solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de fise de proiect lansata de GAL "Targovistea Egalitatii de Sanse" in cadrul SDL, etapa a III - a mecanismului DLRC, ca urmare a modificarii SDL

Observatiile si propunerile pot fi transmise prin e-mail, la contact@galtargoviste.ro pana la data de 24.10.2021. Toate observatiile, propunerile și comentariile vor fi analizate și luate în considerare in procesul de definitivare a ghidului specific si lansare a apelului de proiecte, publicat în data de 19.10.2021.

Apel nr. 4 - Intreprinderi de economie sociala de insertie - publicat in data de 06.03.2020
GS GAL TGV POR_minimis - avizat, publicat in data de 02.03.2020
M1_M2_Anexa 5 - RAPORT FINAL, publicat in 22.04.2020
M6_Anexa 5 - RAPORT FINAL, publicat in 22.04.2020

Apel nr. 4 - Intreprinderi de economie sociala de insertie - publicat in 06.03.2020
GS GAL TGV POR_minimis - avizat - publicat in 02.03.2020
Anexe Ghid Minimis
Apel nr. 1 - strazi, spatii verzi locuri de joaca - publicat in data de 03.02.2020
Apel nr. 2 - bloc locuinte sociale - publicat in data de 03.02.2020
Apel nr. 3 - unitati de invatamant - publicat in data de 03.02.2020
GS GAL TGV POR avizare GS Targoviste publicat in data de 27.01.2020
Anexa 1 - Fisa de proiect
Anexa 2 - Grila de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii
Anexa 3 - Grila de evaluare tehnica si financiara
Anexa 4 - Declaratie de angajament
Anexa 5 - Declaratie dubla finantare
Anexa 5.1 - Raport intermediar 1
Anexa 5.1 - Raport intermediar 2
Anexa 5.1 - Raport intermediar 3
Anexa 6 - Declaratie de eligibilitate
Anexa 7 - Acordul de parteneriat
Anexa 8 - Consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Grupului de Actiune Locala Targovistea Egalitatii de Sanse