Descriere Proiect

In ceea ce privește echipa operativă a GAL, au fost angajate 6 persoane pentru îndeplinirea funcțiilor de bază, 1 manager , facilitator, 2 experti implementare, 1 expert tehnic si o secretară. Membrii echipei de proiect au competențe necesare în domeniile vizate de SDL/ DLRC și experiență în managementul proiectelor, evaluare, raportare și implementare.

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC) este un instrument pentru promovarea dezvoltării integrate şi implicării comunităţilor în dezvoltarea locală prin formarea unui parteneriat local. Parteneriatul local are rolul de a elabora și de a implementa o strategie de dezvoltare locală integrată, beneficiind de finanțare pe termen lung, și deținând puterea de decizie cu privire la modul în care sunt cheltuite fondurile.

Asociaţia GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ „TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE” a luat ființă în anul 2017, în temeiul OUG nr. 26/2000, pe durata nedeterminată, având ca membri fondatori următoarele entități: MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE (partener public), SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE - Filiala Dâmbovița, ASOCIAȚIA ROMANES, ASOCIAȚIA ZAEDNO a bulgarilor din Târgoviște (parteneri societatea civilă). In prezent, GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ „TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE” are în componență 1 entitate aparținând sectorului public, 3 entități aparținând sectorului privat, 4 entități aparținând societății civile și 1 persoană fizică, reprezentând ZUM.

Scopul asociației este implementarea măsurilor/operațiunilor integrate, la nivelul teritoriului municipiului Târgoviște, respectiv teritoriul SDL, pentru promovarea drepturilor și îmbunătățirea condiților de viață, îmbunătățirea calității serviciilor, infrastructurii, atragerea fondurilor europene pentru finanțarea investițiilor necesare realizării acestora, dar și inițiative de cooperare și dezvoltare de parteneriate care să promoveze potențialul zonei, împreună cu membrii comunității. Teritoriul Strategiei de Dezvoltare Locala in conformitate cu cerintele DLRC este reprezentat de Municipiul Targoviste (alcatuit din Zone Urbane Marginalizate si zona functionala aferenta acestora), avand la 1 ianuarie 2017 o populatie alcatuita din 92.850 persoane si vizeaza o zona urbana coerenta din punct de vedere economic, social și fizic. Acesta cuprinde 5 Zone Urbane Marginalizate ce insumeaza un total de aproximativ 12.170 persoane. Implementarea mecanismului Dezvoltarea Locală aflată în Responsabilitatea Comunității (DLRC) la nivelul teritoriului SDL are un rol foarte important, urmarind diminuarea actiunii factorilor ce genereaza saracie si excluziune sociala in Municipiul Targoviste in general si in cadrul Zonelor Urbane marginalizate in special. Se urmareste astfel scoaterea din sărăcie/reducerea sărăciei şi integrarea socială prin stimularea asocierii „de jos în sus” a actorilor din teritoriul SDL. Necesitatea de implementa mecanismului Dezvoltarea Locală aflată în Responsabilitatea Comunității (DLRC), a aparut totodata din necesitatea de a rezolva multitudinea de probleme cu care se confrunta comunitatile din teritoriul GAL, in special cele din zonele urbane marginalizate: Infrastructura rutiera degradata, Lipsa spaţiilor verzi, de parcuri, locuri joacă pentru copii, Condiţii de locuire precară, Gradul redus de ocupare a fortei de munca in sectorul formal, Locuri insuficiente si dotarea necorespunzatoare a anumitor gradinite/crese, Neparticipare școlară și risc mare de abandon şcolar în rândul copiilor și tinerilor, Analfabetismul și nivelul scăzut de educaţie al adulţilor, Accesul redus la servicii medicale, Acces redus al persoanelor vulnerabile la protecție socială și servicii sociale, Discriminare percepută în spaţii publice, şcoli, în relaţia cu autorităţile locale, la locul de munca, Promovarea insuficienta a culturii si a traditiilor locale.

Prezentarea generală a teritoriului SDL

Teritoriul Strategiei de Dezvoltare Locala in conformitate cu cerintele DLRC este reprezentat de Municipiul Targoviste (alcatuit din Zone Urbane Marginalizate si zona functional aferenta acestora). Acesta se incadreaza in prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, art. 33 alin 6, avand la 1 ianuarie 2017 o populatie alcatuita din 92.850 persoane si vizeaza o zona urbana coerenta din punct de vedere economic, social și fizic.

Teritoriul SDL, reprezentat de Municipiul Targoviste, cuprinde 5 Zone Urbane Marginalizate si zona functionala aferenta acestora.
•  ZUM 1 - denumita Zona Urbana Marginalizata Prepeleac – reprezentata de perimetrul urmatoarelor strazi: Strada Luceafarului, Strada Fluierasi, Strada Oltului, Strada Fructelor, Strada Ion Neculce, strada Petru Cercel;
•  ZUM 2 - denumita Zona Urbana Marginalizata I. E. Florescu – reprezentata de perimetrul strazii I. E. Florescu;
•  ZUM 3 - denumita Zona Urbana Marginalizata Micro 11 – reprezentata de perimetrul urmatoarelor strazi: strada George Cair, strada Ion Cioranescu, strada Radu de la Afumati, strada Vlad Tepes, strada Vasile Blendea;
•  ZUM 4 - denumita Zona Urbana Marginalizata Micro 9 – reprezentata de perimetrul urmatoarelor strazi: Str. Avram Iancu, strada Alee Grivita;
•  ZUM 5 - denumita Zona Urbana Marginalizata Laminorului – reprezentata de perimetrul strazii Laminorului;

Perimetrul tuturor celorlalte strazi apartinatoare de Municipiul Targoviste reprezinta zona functionala din cadrul teritoriului SDL, din care putem mentiona ca si zone distincte:
•  Zona comerciala centrala - delimitata de perimetrul strazilor: strada Locotenent Stancu Ion, Bulevardul Mircea cel Batran, Strada Poet Grigore Alexandrescu, Strada Revolutiei, Bulevardul Libertatii;
•  Zona rezidentiala – reprezentata de Cartier Priseaca (Calea campulung) si Aleea Manastirii;
•  Cartier Matei Voievod - Calea Ploiesti, Str. Sarbilor, Str. Udrea Balcescu, Str. Barbu Lautaru, Str. Plevnei, Str. Gradinari, Str. Legumelor;
•  Cartier Romlux: Str. Ialomitei, Str. Zorilor, Str. Liliacului, Str. Ciocarliei;
•  Micro 3: Constantin Brancoveanu, Str. Maior Spirescu, Poet Toma Georgescu, Bulevardul Eroilor, Calea Campulung, Bulevardul Unirii);
•  Cartier Suseni - Calea Domneasca, Str. Vasile Alecsandri;
•  Micro 4 - Calea Domneasca, Radu Popescu, Tudorica Popescu;
•  Cartier Teis - Bulevardul Eroilor;
•  Microraionul 10 - Bld Independentei, Str. 9 Mai;
•  Micro 6 - Bld. Unirii, Str. Tudor Vladimirescu, Str. Dumitru Oprescu.

Avand in vedere ca PUG-ul Municipiului Targoviste este unul foarte vechi (1997), iar anumite denumiri de strazi sau UTR-uri nu mai sunt de actualitate, delimitarea teritoriului SDL s-a facut prin referirea strica la denumirea actuala a strazilor componente.

Grupului de Actiune Locala Targovistea Egalitatii de Sanse