POCU

Raport final - publicat 25.05.2022
Anexa 3 Raport observator CES - publicat 18.05.2022
Raport intermediar de selectie - publicat 18.05.2022
Ghidul Solicitantului + Anexe - publicat 08.04.2022
Corrigendum nr 1 - publicat 08.04.2022
Apelul nr. 3 - publicat 08.04.2022
Calendar - publicat 08.04.2022
Raportul de selecție final pentru lista de fișe de proiecte cuprinse în SDL - publicat 22.02.2022
Anexa nr. 3 - RAPORTUL OBSERVATORULUI cu privire la desfasurarea procesului de selectie a fiselor de proiecte de catre GAL "TARGOVISTEA EGALITATII DE SANSE"
Anexa nr. 4 - LISTA DE VERIFICARE a procesului de selectiedesfasurat de DE GAL "TARGOVISTEA EGALITATII DE SANSE" in cadrul apelului de fise de proiecte POCU/GAL TARGOVISTEA EGALITATII DE SANSE/2021/5/2/OS5.1
Raportul de selectie intermediar al FISEI DE PROIECT "Masuri integrate pentru o dezvoltare sustenabilă", depusa în cadrul APELULUI nr. 2, POCU/GAL "Targovistea Egalitatii de Sanse" 2021/5/2/OS5.1 postat 04.02.2022
Apelul de Fișe de Proiect nr.2: POCU/GAL Târgoviștea Egalității de Șanse/2021/5/2/OS5.1 în cadrul AP5/Pi9.Vi/OS5.1/ reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și nonromă) din orașe/municipii cu peste 20.000 de locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului DLRC - postat și avizat astăzi 03.12.2021
Calendarul estimativ al lansarii interventiilor prevazute in SDL - consolidat pe anul 2021 actualizat

Ghidul solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de Fise de Proiect lansate de GAL "Targovistea Egalitătii de Sanse" în cadrul SDL, etapa a III-a a mecanismului DLRC AP5/PI.9.VI/OS5.1 - postat si avizat - 26.11.2021

Consultare Publica - Ghidul Solicitantului - Conditii specifice in cadrul Apelului de Fise de Proiect POCU/GAL "Targovistea Egalitătii de Sanse" /2021/AP5/9.VI/5.1 publicat in 04.11.2021
Anexa 1 - Model cadru al fisei de proiect
Anexa 1.a - Model cadru al bugetului proiectului
Anexa 2 - Declaratie de angajament
Anexa 3 - Declaratie eligibilitate
Anexa 4 - Declaratie evitarea dublei finant.
Anexa 5 - Acord de parteneriat
Anexa 6 - Eligibilitate tva
Anexa 7 - Declaratie sustenabilitate
Anexa 8 - consimtamant prelucrarea datelor cu caracter personal
Anexa 9 - declaratie raportare gal
Anexa 10 - Grila CAE-pocu
anexa 11 - Grila etf-pocu

Corrigendum nr. 1 - Ghid POCU masura 4, publicat in 11.03.2021
Ghid POCU Masura 4 masuri de ocupare_avizat publicat in data de 09.02.2021
Apel nr. 1 - masura 4_ocupare publicat in data de 09.02.2021
Descarca anexe ghid masura 4
Ghid Masura 4 - Consultare publica - 02.04.2020
Anexa 1 - Indicatori
Anexa 2 - Criteriile de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii_masura 4
Anexa 3 - Criterii de evaluare si selectie
Anexa 4 - Declaratie de angajament
Anexa 5 - Declaratie privind eligibilitatea TVA
Anexa 6 - Declaratie dubla finantare
Anexa 7 - Declaratie eligibilitate
Anexa 8 - Fisa propunere de proiect POCU
Anexa 9 - Model Acord de parteneriat

Grupului de Actiune Locala Targovistea Egalitatii de Sanse