Echipa de proiect

In ceea ce privește echipa operativă a GAL, au fost angajate 6 persoane pentru îndeplinirea funcțiilor de bază, 1 manager , facilitator, 2 experti implementare, 1 expert tehnic si o secretară. Membrii echipei de proiect au competențe necesare în domeniile vizate de SDL/ DLRC și experiență în managementul proiectelor, evaluare, raportare și implementare.Grupului de Actiune Locala Targovistea Egalitatii de Sanse