Echipa de proiect

In ceea ce privește echipa operativă a GAL, au fost angajate 6 persoane pentru îndeplinirea funcțiilor de bază, 1 manager , facilitator, 2 experti implementare, 1 expert tehnic si o secretară. Membrii echipei de proiect au competențe necesare în domeniile vizate de SDL/ DLRC și experiență în managementul proiectelor, evaluare, raportare și implementare.

Componenta:

Image Alt

Jr. Vasile Apostol

Manager
vasile.apostol@galtargoviste.ro
Costache Iordache Expert implementare, evaluare si monitorizare

Costache Iordache

Expert implementare, evaluare si monitorizare
costache.iordache@galtargoviste.ro
Ivanovici Traian Daniel Expert Tehnic

Ivanovici Traian Daniel

Expert Tehnic
traian.ivanovici@galtargoviste.ro
Paturica Ionut Razvan Expert implementare, evaluare si monitorizare

Paturica Ionut Razvan

Expert implementare, evaluare si monitorizare
ionut.paturica@galtargoviste.ro
Silvia Iordache Facilitator

Silvia Iordache

Facilitator
silvia.iordache@galtargoviste.ro
Ilie Roxana Secretara

Ilie Roxana

Secretara
roxana.ilie@galtargoviste.ro


Grupului de Actiune Locala Targovistea Egalitatii de Sanse